เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 2 - EGCO
ขอขอบคุณทุกพลังใจ
ขอขอบคุณทุกพลังใจที่ร่วมส่งต่อสู่สังคมในโครงการ
“เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2
เอ็กโก กรุ๊ป ได้ส่งต่อพลังใจสู่สังคมและมอบเงินสนับสนุน
เป็นจำนวนรวม 2 ล้านบาท
ให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล 9 แห่ง

ครอบคลุมทุกด้านของสังคม ทั้งเด็ก ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
บรรลุเป้าหมายโครงการฯ ในการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแบ่งปันพลังใจและส่งต่อความช่วยเหลือแก่สังคม
พร้อมตอกย้ำบรรทัดฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสของเอ็กโก กรุ๊ป ด้วยนโยบาย No Gift Policy
*เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการบริจาคให้มูลนิธิต่าง ๆ ตลอดทั้งโครงการ
Foundation for Slum Child Care (FSCC)
The foundation aims to improve the quality of life of young children aged 0 - 5 years ,who lived in the slums in Bangkok and grew up in the midst of a deteriorating environment, to have proper development both physically and mentally.
Donation Total 375,000 THB
Children’s Hospital Foundation - End Epilepsy Project
The project aims to help pediatric patients with drug-resistant epilepsy to recover from epilepsy and live a normal life.
Donation Total 320,500 THB
Cardiac Children Foundation of Thailand
The non-profit organization helps impoverished children with cardiac diseases to receive appropriate treatment and better quality of life.
Donation Total 325,500 THB
Thai with Disability Foundation
Assist the Association of the Physically Handicapped of Thailand by supporting academic work, training, development, and various activities. The foundation also supports in developing equipment for people with disabilities across the country.
Donation Total 202,500 THB
Foundation of Education for Life and Society
Provide scholarships to poor and needy students to have continuous education (Primary - Bachelor’s degree) and support learning activities for students, youth and teachers in rural areas.
Donation Total 220,400 THB
Thai Conservation of Forest Foundation (TCOF)
Charitable organization established and supported by EGCO Group with its commitment to promote sustainable conservation of the environment, biodiversity, and country’s major watershed forests.
Donation Total 124,800 THB
Bird Conservation Society of Thailand (BCST)
Promote the importance of birds that should be conserved, their habitats and natural resources. The organization also focus on solving problems and improve bird and nature conservation in Thailand and Southeast Asia.
Donation Total 123,900 THB
Green World Foundation
The foundation cultivates environmental knowledge in Thailand through a variety of media, with a special emphasis on re-connecting city dwellers with nature. The goal is to make Thailand a livable and resilient habitat, for humans and co-existing species.
Donation Total 112,900 THB
The Mirror Foundation (Rai Som School)
The foundation provides basic education for unfortunate children in remote areas in the belief that “every child in the world, regardless of their nationality or ethnicity, should have access to basic education equally and without discrimination.”
Donation Total 194,500 THB
EGCO Group believes that sharing goodwill and helping others during this festive season
will bring happiness for both givers and receivers.
For this reason, EGCO Group has initiated “The Spirit: Pay It Forward” campaign
to pass on encouragement amid the current economic and social crisis
through various foundations instead of offering gifts during this New Year's festival.
This campaign is also meant to reassure transparent business norms
accordance with the principles of good corporate governance and the No Gift Policy.
E-mail : palungjaiegco@egco.com
Tel: +662-998-5000
© EGCO GROUP 2021