0
คะแนน
0
วินาที
เวลา

วิธีการเล่น

ผู้เล่นมีเวลา 15 วินาที ในการเก็บไอเทมที่ขึ้นมาบนหน้าจอให้ได้มากที่สุด
โดยคะแนนพลังใจจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค
และนําไปมอบให้กับมูลนิธิที่คุณต้องการ

โดยแต่ละไอเทมมีคะแนนดังนี้

 • =

  10

  คะแนน

 • =

  20

  คะแนน

ข้อกำหนด
และเงื่อนไขในการเล่นเกม

 • 1 เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้รับผิดชอบเงินบริจาคทั้งหมด
  ผู้เล่นเกมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • 2 คะแนนพลังใจที่ได้รับจากการเล่นเกม จะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค และส่งต่อให้กับมูลนิธิตามรายชื่อที่แจ้งบนหน้าเว็บไซต์
 • 3 คะแนนและพลังใจในเกม ไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้
 • 4 เอ็กโก กรุ๊ป มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดโครงการได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้เล่นเกมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากเอ็กโก กรุ๊ป
 • 5 การตัดสินของเอ็กโก กรุ๊ป ถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณรวบรวมไอเทมพลังใจได้ทั้งหมด

0

คะแนน

คิดเป็นเงินบริจาค

0

บาท

คุณไม่ได้เล่นเกม
ในระยะเวลาที่กำหนด

กรุณากดเริ่มเกมใหม่อีกครั้ง

กดเครื่องหมาย เพื่อร่วมบริจาคเงินสนับสนุนให้มูลนิธิที่ต้องการได้เลย
เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้รับผิดชอบเงินบริจาคทั้งหมด ผู้เล่นเกมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก

มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล

มูลนิธิดวงประทีป

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

มูลนิธิเด็ก
"โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก"

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ"

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กโครงการ“หนึ่งหัวใจสู่ชีวิตใหม่”

ขอขอบคุณทุกพลังใจ
มูลนิธินี้ได้รับพลังใจครบถ้วนแล้ว
ท่านสามารถส่งต่อพลังใจ
ให้แก่มูลนิธิอื่นได้ต่อไป

มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

ยอดเงินคงเหลือ

กรุณาบริจาค
ให้ยอดเงินคงเหลือเป็น 0

ก่อนกดยืนยันการบริจาค

ยืนยันการบริจาคใช่หรือไม่ ?

ขอบคุณทุกพลังใจ
ที่ร่วมกันส่งต่อให้สังคม

อย่าลืมชวนเพื่อน ๆ หรือคนที่คุณรัก
มาร่วมส่งต่อพลังใจด้วยกันนะ